هدف

ذهن ناخودآگاه ونصب اهداف در آن برای موفقیت در کنکور (قسمت دوم)
بدون نظر
هدف های تان را در ذهن، نصب کنید تا حک شوند و به صورت اتومات برنامه شما را اجرا کنند!!! آشنایی مختصر با ذهن ناهوشیار و تأثیرات شگفت انگیز آن:   ذهن ما در یک تقسیم بندی کلی از 2 قسمت تشکیل شده: ذهن هوشیار و ذهن ناهوشیار. ذهن ...
ادامه مطلب
ایست به کجا چنین شتابان
بدون نظر
توجهات یک دقیقه ای ! یک دقیقه ،فقط یک دقیقه  به هر کدام از نکات زیر توجه کن و  ….   هدف : یکبار دیگه ببین هدفت از شرکت در آزمون کنکور چیه؟ این آزمون و نتیجش کجای نقشه زندگیت قرار داره ؟ یادت باشه اهدافت باید : واضح ،همراه جزئیات ...
ادامه مطلب