مطالعه کنکوری

حافظه بهتری پیدا کنید
بدون نظر
حافظه بهتری پیدا کنید   نخست می دانیم که مغز ما، مانند ماهیچه های بازوان و ساقهای پایمان، خون دریافت می کند. مقدار خونی که در مدت ۲۴ ساعت در مغز جریان می یابد، در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ لیتر است. این مقدار خون ۴۰۰ برابر حجم کلی خون ...
ادامه مطلب