روش مطالعه یک کنکوری

برای کنکور مفید مطالعه کنین، یکبار برای همیشه
بدون نظر
شرایط مطالعه مفید برای کنکور   با خودم زمزمه کردم بلاخره موفق شدم تمام سر و صداها تموم شد، تلویزیون رو خاموش کردم در  و پنجره ها رو بستم. برنامه ریزی هم که دارم، نفس راحتی کشیدم و راحت پشت میز نشستم حالا دیگه با تمرکز و اصولی درس ...
ادامه مطلب