خاطره یک کنکوری

خیلی از بچه های ضعیف تر از تو تونستند؛ پس چرا تو نتونی؟
شهریور, 1396 بدون نظر
خیلی از بچه های ضعیف تر از تو تونستند؛ پس چرا تو نتونی؟ یک داستان واقعی … وقتی می خواهیم از موفقیت های بچه های کنکور سال پیش بگیم بچه ها معمولاً ایراد می گیرن که ای آقا، اینکه از اول خودش زرنگ بود و درس هاش خوب بوده، ...
ادامه مطلب