توانمندی و ویژگی های مغز

مغز کنکوری موفق چه شکلیه!!؟
آبان, 1396 بدون نظر
” ویژگی ها وتوانمندی مغز”   مغز ما  100 ملیارد سلول عصبی انتقال دهنده اطلاعات دارد، که 10 میلیارد از این سلول ها مسئول پردازش اطلاعات ویادگیری هستند. پژوهشگران روانشناسی یادگیری معتقدند مغز ما به دو نمیکره تقسیم میشود. اکثر ما یعنی نزدیک به 90 درصد انسان ها تنها ...
ادامه مطلب