تستِ استرس و اضطراب آزمون (نگرانی و ترس از کنکور)

                                    

تستِ

استرس و اضطراب آزمون

(نگرانی و ترس از کنکور)

فعلاً رایگان و بدون هزینه

 

استرس تان برای کنکور چقدر است؟

آیا استرس تان در حدی است که می تواند برای تان مهلک و خطرناک باشد؟

آیا در جلسه کنکور به شما آسیب می زند؟

آیا مزاحم شما در جلسه کنکور می شود و سرعت و تمرکز شما را کاهش دهد؟

 

این تست را پاسخ دهید تا در پایان آن،

سریعاً نمره و سطح استرس تان را مشاهده کنید.

به همراه راهکاری بی نهایت تأثیرگذار

برای رفع استرس تان در کوتاه ترین زمان ممکن

 

این پرسشنامه، شامل 25 سؤال می باشد و در کمتر از 5 دقیقه می توانید به آن پاسخ دهید.