آیا منم میتونم تندخوان بشم؟
بدون نظر

می شود من هم تند خوان شوم ؟

 

آیا یک فرد معمولی می تواند «تندخوان» شود؟

بلی، به دلیل این که تحقیقات علمی نشان می دهد که مغز یک انسان سالم، می تواند هر بار گروه کلمات را به همان خوبی تک کلمه ها بپذیرد

و این عمل، از هر جهت، آسان تر است.

خواننده کند ناچار است کار مغزی بیشتری از خواننده سریع انجام دهد؛ زیرا ناچار است پس از تشخیص هر کلمه، معنای آن را به معنی کلمه بعد از آن بیفزاید.

در حالی که خواننده سریع که هر بار مجموعه های معنی دار (شبه جمله ها) را می بیند، فقط یک اتصال ساده را بین دو قسمت انجام می دهد.

بنابراین، مزیت فوق العاده تندخوانی، انجام کار فیزیکی کمتر، توسط چشمان بر روی هر صفحه می باشد.

که خواننده کند حدود 500 توقف روی کلمات دارد ولی خواننده تند 100 توقف داردکه عضلات چشم را کمتر خسته می کند .

باورهای غلط در زمینه تندخوانی :
  • اگر تند بخوانیم کمتر مطلب را می فهمیم

این باور، غلط است؛ بلکه عکس این مطلب درست است؛

یعنی خواننده کند، به خاطر توقف ها و شروع های مکرر و پیشرفت متزلزل، امکان زیادی دارد که بی حوصله شود؛

تمرکز حواس خود را از دست بدهد؛ حضور ذهنش کاهش یابد و از درک معنی آن چه که می خواند، عاجز بماند؛

ولی کسی که عادت کند عبارت ها  را با هم ببیند، به طور طبیعی مفهوم آنها را هم به همراه یکدیگر درک می کند.

  • سرعت بیشتر، تمرکز حواس کمتری را به دنبال دارد

خیر، زیرا هر چه سریع تر حرکت کنیم، نیروی جنبشی بیشتری را جمع کرده، تمرکز بیشتری پیدا می کنیم.

سرعت های خواندن متوسط، طبیعی نیست؛ بلکه آنها سرعت هایی هستند که با آموزش های ابتدایی نادرست خواندن،

همراه با اطلاعات غیر کافی از طرز کار چشم و مغز، در سرعت های متفاوت، بوجود آمده اند.

فواید تندخوانی
  • یکی از مهم ترین سودهای تندخوانی، این است که شخص تندخوان، دارای ذهنی فعال و حساب گر می شود

و با همه چیز، دقیق و حساب شده برخورد می کند؛ سکون، از زندگی اش رخت برمی بندد و همیشه و ناخودآگاه، فعال و پویاست.

  • یکی دیگر از آشکارترین اثرهای تندخوانی، صرفه جویی در وقت است.

صرفه جویی در وقت، باعث می شود تا وقت های اضافی پیدا کنید و از آن وقت ها، برای مطالعات جنبی دیگر و کارهای شخصی تان بهره ببرید.

بیشتر ما از نداشتن وقت کافی، برای انجام کارهای مورد علاقه مان شکایت داریم.

اگر شما هم تا امروز چنین مشکلی داشته اید و یا به مطالعه، زیاد علاقه مندید، ولی نمی توانید به همه مطالب جالب مورد نظر خودتان برسید،

بدانید که با تندخوانی، قادر خواهید بود به ساعات بیشتری برای مطالعه دست یابید.

  • تندخوانی، کارآیی و خلاقیت فرد را بالا می برد.

شخص تندخوان، با هر مسئله ای، به راحتی برخورد می کند و آن را از پیش پای خویش برمی دارد.

کسانی که سریع تر می خوانند، بهتر نیز می فهمند و راه پیشرفت برایشان همواره باز است

 

موانع تندخوانی
  • موانعی را که بر سر راه سرعت عمل مغز در موقع خواندن ایجاد می کنیم، اصطلاحاً  «راه بندان»  می نامیم.

حال باید ببینیم که این راه بندان های خواندن، چه چیزهایی هستند؛ از کجا ناشی می شوند و چگونه می توان آنها را رفع کرد.

الف) تلفظ و لب خوانی

اگر شما این مشکل را داشته باشید، به هنگام مطالعه، به جای خواندن بی صدا، صدای کلمات را در گلو ایجاد می کنید (ادای صوت یا تلفظ)

و یا آن که لب ها را بدون صدا حرکت می دهید (لب خوانی)؛ مثل این که کلمات را برای خود با صدای بلند می خوانید و از این طریق، مغز خود را وادار می کنید که

مطالب را با سرعتی در حد سرعت حرف زدن، جذب کند که این سرعت، برای خواندن بی صدا، فوق العاده کم است.

ب) برگشت به عقب 

کسانی که گرفتار این عیب هستند، نمی توانند بدون برگشت های مجدد بر روی کلمات و عبارات خوانده شده، به خواندن ادامه دهند و یا بدون عقب نگری های مکرر از ابتدا تا انتهای هر سطر را با نگاه طی کرده، به سر سطر بعد بروند.

بارها اتفاق می افتد که این افراد، پس از پایان هر سطر، دوباره به همان سطر برگشته، گاهی پس از خواندن چند کلمه و احیاناً تا نزدیکی های آخر همان سطر، متوجه اشتباه خود شده، به سر سطر بعدی می روند.

اکثر ما، اغلب به هنگامی که مایلیم جمله هایی را که خوانده ایم، دوباره خوانده یا در مواردی که تمرکز کافی و حضور ذهن نداشته ایم، دوباره به عقب برگشته و قسمتی از مطلب خوانده شده را دوباره با دقت بیشتری بخوانیم، اقدام به واپس نگری می کنیم؛

ولی اگر این واپس نگری ها را کنترل نکنیم، به صورت عادت بسیار بدی در خواهد آمد.

تصور کنید که اگر قرار باشد هر بار یک کلمه یا یک عبارت یا قسمتی از یک سطر را که خوانده ایم، دوباره خوانده، باز به عقب برگشته، دوباره و سه باره بخوانیم و یا این که پس از خواندن هر سطر، به جای رفتن به سر سطر بعدی، هر بار تا نیمه های همان سطر را خوانده، متوقف شده، دنبال سر سطر بعدی بگردیم، چگونه رشته مطلب را گم می کنیم و چقدر از سرعت، باز خواهیم ماند.

ج) تلفظ در ذهن

این اشتباه دیگری است که تقریباً همه گرفتار آن هستند.

لب ها بی حرکتند و ارتعاشی در گلو احساس نمی شود؛ ولی کلمات را در مغز خود تکرار می کنیم؛

یعنی گرفتار چیزی هستیم که اصطلاحاً می توان آن را «حرف زدن ذهنی» نامید. لازم به تکرار است که هر چیزی که شباهت به خواندن با صدای بلند داشته باشد،

مغز را از به دست آوردن سرعتی که قادر به رسیدن به آن است، باز خواهد داشت.

باید اعتراف کرد که از میان بردن کامل این نقص، تقریباً ممکن نیست و در حال عادی، لزومی هم ندارد

(مگر آن که سرعت های فوق العاده زیاد در خواندن، مورد نظر باشد).

با این حال، هنگام خواندن، هر قدر تلفظ در ذهن خود را کاهش دهید، به همان نسبت، خواندن خود را سرعت بخشیده اید.

د) عدم توانایی استفاده از میدان دید چشم

در اتاقی که نشسته اید، به روبه رو نگاه کنید و به شیئی ای در مقابل خود (مثلاً پنجره) نگاه کنید؛

در حالی که به دستگیره وسط پنجره نگاه می کنید،

گوشه های دیوارهای دو طرف و تابلوی روی دیوار سمت چپ و در اتاق را که در دیوار سمت راست قرار دارد، می بینید.

به همین طریق، هر سطر مطلب مورد مطالعه، به راحتی در میدان دید شما قرار می گیرد و برای انجام پرش های لازم، کافی است که فقط چشم خود را حرکت دهید.

بنابراین، از حرکت دادن سر خود، خودداری کنید و در غیر این صورت، چون سر نمی تواند با سرعت فکر حرکت کند، راه بندانی برای خواندن، ایجاد می کند.

راه های علاج بدون کمک دیگران
الف) علاج تلفظ و لب خوانی

راه های زیادی نیز برای از بین بردن لب خوانی وجود دارد.

پیشنهادهای زیر را آزمایش کنید و هر کدام را که برای خود مناسب تر یافتید، به کار برید:

1- بین لب هایتان و نه بین دندان ها، چیزی را که به قدر کافی سنگین باشد و برای نگهداری آن، ناچار به فشار روی لب ها باشید، قرار دهید و خواندن را ادامه دهید.

2-  لب ها را محکم به هم فشرده، در همان حال، زبان را محکم به سقف دهان بچسبانید.

3- لب ها را به حال سوت زدن گرد کنید و هوا را به بیرون بفرستید؛ ولی سوت نزنید.

توجه کنید که این حالات مصنوعی را به طور موقت و تا هنگامی که بر این مانع تسلط پیدا کردید، ادامه دهید .

 

ب) معالجه واپس نگری

بهترین توصیه برای رفع این مشکل، این است که بیندیشید و خود را قانع سازید.

شما باید دست از این نگرانی بردارید که امکان دارد مطالب را خوب متوجه نشوید و یا قسمتی از نکات را از قلم بیندازید.

در موقع خواندن، مستقیم به کار خود ادامه دهید و با وجود این که هر میل شدیدی که برای عقب نگری و مرور جملات و کلمات خوانده شده در خود احساس می کنید، این کار را انجام ندهید. قوّت قلب و اعتماد به نفس، شما را در این مهم یاری خواهد کرد.

همچنین قبل از رسیدن به آخر هر سطر، با استفاده از میدان دید (و از گوشه چشم راست خود)، نگاهی به سر سطر بعدی بیندازید که در این صورت، به راحتی می توانید پس از پایان آن سطر، به سر سطر بعد بروید.

 

ج) رفع ذهن خوانی

از بین بردن کامل این عادت، تقریباً غیرممکن است؛ ولی این را بدانید که هر چه سرعت خواندن بیشتر شود، عملاً این مشکل کمتر می گردد.

 

د) عدم توانایی استفاده از میدان دید

برای دیدن بیش از یک کلمه، هر بار باید از حرکت سر خود جلوگیری کنید.

این تمرین را زیاد ساده نگیرید؛ زیرا هر چه میدان دید خود را وسیع تر کنید، سرعت بیشتری به خواندن خود داده اید.

تمرینات تندخوانی و تقویت حافظه

تمریناتی که در زیر  گفته می شود تمرینات بسیار مهم  و کاربردی در جهت تندخوانی و تقویت حافظه می باشد:

مرحله ی اول:

دو صفحه از یک کتاب داستان که دارای جملات ساده ای می باشد را باز کرده  و عمل خط بردن را به مدت دو دقیقه انجام دهید.

به این صورت که با قرار دادن انگشت زیر هر کلمه، بدون حرکت دادن سر و فقط با چشم  و با سرعت تقریبا آهسته خط ها را نگاه می کنیم.

نکته حائز اهمیت این است که به هیچ عنوان هدفمان درک مطلب نیست تنها می خواهیم سرعت خط بردن خود را بالا ببریم.

در واقع کافیست یک یا دو نکته را درک کنیم  و درآخر نکته های فهمیده شده را بنویسید.

مرحله ی دوم:

در این مرحله صفحه ی (۳)و(۴) از کتاب را باز کرده و عمل خط بردن را مانند مرحله قبل انجام دهید.

با این تفاوت که دو صفحه را در مدت یک دقیقه و سی ثانیه خط بری کنید و در آخر مطالبی که فهمیدید را یادداشت کنید.

مرحله ی سوم:

این بار صفحه ی (۵)و(۶) از کتاب را باز کرده و عمل خط بری را انجام دهید.

مانند مراحل قبل ولی این بار به مدت یک دقیقه و در آخر همان یک یا دو نکته ای را که از خط بری درک کرده اید بنویسید.

مرحله ی چهارم:

در مرحله بعدی باید صفحه ی (۷)و(۸) را باز کرده و عمل خط بردن را مانند مراحل قبل انجام دهید

و این بار به مدت ۵۰ ثانیه و در آخر نکته ای که برداشت کرده اید را بنویسید.

اگر در هر مرحله نتوانستید طبق زمان تعیین شده عمل خط بردن را برای دو صفحه ی مورد نظر انجام دهید باید دوباره آن مرحله را تمرین کنید

و اگر بتوانید این تمرینات و نکاتی که در این مقاله بیان شد را به درستی انجام دهید مطمئنا این توانایی را خواهید داشت که در مدت یک ساعت یک کتاب یکصد صفحه ای را بخوانید.

نتیجه گیری

در  روش صحیح مطالعه  تندخوانی و تقویت حافظه بسیار مهم است.

تندخوانی و تقویت حافظه به مدیریت زمان  کمک قابل توجهی می کند و روی  اعتماد به نفس  هم موثر است.

موفق و سربلند باشید
نویسنده : نفیسه ایرانی (مدرس و مشاور روش های مطالعه خلاق در کنکور و موفقیت تحصیلی)

کپی از این مطلب همراه با ذکر منبع، بلا مانع است.

تیم آموزش، مشاوره و برنامه ریزی پامه؛ کنکور وب

 

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما هم میتوانید نظرات خود را در رابطه با این مطلب با ما در میان بگذارید.